מוניק בן חיים

סמנכ"לית תפעול ובקרה

טרם הצטרפותה לפורסט, מוניק מילאה תפקידים שונים במערכת הבנקאית וכן בענף קרנות נאמנות. מוניק הינה בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מטעם המכללה האקדמית תל אביב יפו.