חני ברק שלביקי

תפעול ובקרה קרנות פרטיות

טרם הצטרפותה לפורסט, חני מילאה תפקיד אופרטיבי וניהול בקרן הון סיכון במשך 5 שנים. חני הינה בעלת תואר ראשון בממשל, אסטרטגיה ודיפלומטיה בהתמחות מנהל עסקים מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה.