עדי כהן

תפעול ובקרה

עדי הצטרפה לפורסט ב 2018. טרם הצטרפותה לפורסט, עדי מילאה תפקיד ככלכלנית בחברה ליזום נדל"ן. עדי הינה בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מטעם המכללה האקדמית הדסה בירושלים.