קרנות נאמנות

פורסט קרנות נאמנות בע"מ הינה מנהל הקרן. אנו מציעים למשקיעים חשיפה לאפיקי השקעה באמצעות קרנות הנאמנות שמאפשרות חשיפה להשקעה באג"ח ומניות, בעיקר, בבורסה הישראלית.

ניהול ההשקעות מתבצע על ידי צוות מקצועי של מנהלי השקעות ואנליסטים. השקעה באמצעות קרנות נאמנות מאפשרת למשקיע ליהנות משירותי ניהול השקעות מקצועיים, גם בהשקעה של סכומים נמוכים יחסית. כספים המושקעים בקרן נאמנות נזילים וניתנים למשיכה תוך זמן קצר. יחידות בקרנות נאמנות ניתן לרכוש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה, במישרין או באמצעות  האינטרנט.

Research

Performance

Integrity

 
ipv6 ready